Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020

Link do strony rejestracji na studia:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie

Wszyscy kandydaci na studia podyplomowe są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z poniższymi informacjami szczegółowymi:

Podczas ww. elektronicznej rejestracji należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb oraz należy wydrukować formularz kandydata na studia podyplomowe.

Po wpisaniu danych osobowych studia podyplomowe należy wybrać listy

Zapisy

STUDIUM PODYPLOMOWE

 Budownictwo Energooszczędne

Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Studium jest adresowane do osób z tytułem inżyniera lub magistra, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.
 Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  • przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami,
  • uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.

Czas trwania

2 semestry, studia są prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin), 2 razy w miesiącu od listopada do czerwca:
 - I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy jest 7 godzinny),
 - II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).

Zasady naboru

Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów (inżynierskich lub magisterskich). O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Wysokość opłat za uczestnictwo w edycji SP: 5000 zł za 2 semestry.
Terminy dokonywania opłat: przed rozpoczęciem zajęć z możliwością rozłożenia opłaty na dwie raty. W takim przypadku druga rata jest płatna przez rozpoczęciem pierwszego zjazdu w drugim semestrze.


Terminy zjazdów w roku 2018/2019:

I Semestr
I II III IV V VI VII VIII
09-10.11 23-24.11 07-08.12 21-22.12 11-12.01 25-26.01 08-09.02 22-23.02
2018 2019
 
II Semestr
I II III IV V VI VII egzamin
08-09.03 22-23.03 05-06.04 26-27.04 10-11.05 24-25.06 07-08.06 28.06
2019

Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej sala 105

Zajęcia rozpoczynają się:

  • Piątek o godz. 15.15
  • Sobota o godz. 08.15

Kierownik Studium:

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl

Sekretariat studium:

Agnieszka Żmuda

agnieszka.zmuda@itc.pw.edu.pl

Tel. +22 234 5236,

Fax +22 825 0565


Materiały dydaktyczne znajdują się na platformie e-studia:

http://estudia.meil.pw.edu.pl/course/view.php?id=232