Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

Link do strony rejestracji na studia:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie

Wszyscy kandydaci na studia podyplomowe są uprzejmie proszeni o zapoznanie się z poniższymi informacjami szczegółowymi:

Podczas ww. elektronicznej rejestracji należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb oraz należy wydrukować formularz kandydata na studia podyplomowe.

Po wpisaniu danych osobowych studia podyplomowe należy wybrać listy

Zapisy

Sprawy programowe

W programie studiów dość istotną rolę odgrywa tematyka Odnawialnych Źródeł Energii i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w budownictwie. Problematyka ta zwiększa swój udział w zakresie tematycznym poszczególnych przedmiotów wykładanych na studiach. Budownictwo energooszczędne jest coraz częściej utożsamiane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii pozyskania i przetwarzania energii, w tym wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Sprawy organizacyjne

Tegoroczne studia będą prowadzone w sposób zdalny, pół- zdalny i stacjonarny.

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny i pół-zdalny odbywać się będą przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Wszyscy studenci zostaną zarejestrowani jako studenci studiów podyplomowych PW i uzyskają dostęp do materiałów dydaktycznych i zajęć prowadzonych w sposób zdalny.

O sposobie prowadzenia zajęć zdecydują Państwo i wykładowcy. Sposób pół-zdalny oznacza, że prowadzący zajęcia i część z Państwa mogą uczestniczyć w zajęciach w sposób bezpośredni (stacjonarny), a część korzystać ze sposobu zdalnego przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Laboratoria będą miały charakter stacjonarny. Egzamin końcowy pisemny odbędzie się w sposób zdalny. Natomiast obrony prac dyplomowych w sposób stacjonarny lub pół-zdalny.

STUDIUM PODYPLOMOWE

 Budownictwo Energooszczędne

Certyfikacja energetyczna, audyt energetyczny i termomodernizacja budynków

na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Studium jest adresowane do osób z tytułem inżyniera lub magistra, w szczególności do absolwentów szkół wyższych uczelni technicznych, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu problematyki energooszczędności w budownictwie, innowacyjnych metod pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania energii, w tym wykorzystania energii odnawialnych w nowych budynkach, a także w budynkach istniejących podczas ich termomodernizacji. Program studiów obejmuje zagadnienia budownictwa ogólnego, fizyki budowli, energetyki, ogrzewnictwa, wentylacji i chłodnictwa, a także wybrane elementy ekonomii i podstaw prawnych w obszarze dziedziny studium.
 Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  • przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, Dz. U. nr 152, poz. 1121 z dnia 18.12.1998 wraz z późniejszymi zmianami,
  • uzyskanie uprawnień do wykonywania ocen energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń energetycznych w zakresie efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz Ustawą o zmianie ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. nr 191, poz. 1373 z dnia 19.IX.2007.

Czas trwania

2 semestry, studia są prowadzone w trakcie dwudniowych zjazdów (piątek – 6 godzin, sobota – 9 godzin), 2 razy w miesiącu od listopada do czerwca:
 - I semestr - 8 zjazdów (121 godzin, jeden zjazd piątkowy jest 7 godzinny),
 - II semestr – 8 zjazdów, w tym 7 zjazdów regularnych (105 godzin) i jeden ostatni 8 zjazd - egzamin końcowy (5 godzin).

Zasady naboru

Warunkiem przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższych studiów (inżynierskich lub magisterskich). O przejęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty

Wysokość opłat za uczestnictwo w edycji SP: 6 500 zł za 2 semestry.
Terminy dokonywania opłat: przed rozpoczęciem zajęć z możliwością rozłożenia opłaty na dwie raty. W takim przypadku druga rata jest płatna przez rozpoczęciem pierwszego zjazdu w drugim semestrze.


Terminy zjazdów w roku 2020/2021:

I Semestr
I II III IV V VI VII VIII
06-07.11 20-21.11 04-05.12 18-19.12 08-09.01 22-23.01 05-06.02 19-20.02
2020 2020
 
II Semestr
I II III IV V VI VII egzamin
05-06.03 19-20.03 09-10.04 23-24.04 07-08.05 21-22.05 11-12.06 28.06
2021

Miejsce: Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej sala 105

Zajęcia rozpoczynają się:

  • Piątek o godz. 15.15
  • Sobota o godz. 08.15

Kierownik Studium:

prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk

dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl

Sekretariat studium:

Agnieszka Żmuda

agnieszka.zmuda@itc.pw.edu.pl

Tel. +22 234 5236,

Fax +22 825 0565


Materiały dydaktyczne znajdują się na platformie e-studia:

http://estudia.meil.pw.edu.pl/course/view.php?id=232